Metin Kutusu: Metin Kutusu:
Metin Kutusu:
Metin Kutusu:
Metin Kutusu: Metin Kutusu: Metin Kutusu:

Tar?m Sulama Otomasyon Sistemleri

Kategoriler

Metin Kutusu:
Metin Kutusu:
Metin Kutusu:
Metin Kutusu:

Sistemin ?al??mas?:

Kablosuz tar?m sulama sistemiyle , tarlalar?n?z?, bah?elerinizi ve seralar?n?z? ne kadar mesafe olursa olsun? hi? kablo?? ?ekmeden, Cep telefonunuz ile haberle?me sa?layarak sulaya bilirsiniz.? Sistem SMS yada??? e-mail???? haberle?me sa?lamaktad?r.

Sistemi Otomatik veya manuel olarak kullanabilirsiniz. Suyu tam istedi?iniz zamanda tam istedi?iniz kadar veriyor. ?stedi?iniz mevsimlik, ayl?k, haftal?k ve g?nl?k olarak istedi?iniz gibi programlanabilir.

Metin Kutusu: Metin Kutusu: Metin Kutusu: Metin Kutusu:

Sistemler

(0-312) 367 29 00 Pbx

? 2015 Askom Teknoloji ?r?nleri San. Tic. Ltd. ?ti T?m haklar? sakl?d?r.