Metin Kutusu: Metin Kutusu:
Metin Kutusu:
Metin Kutusu:
Metin Kutusu: Metin Kutusu: Metin Kutusu:

Depo-Kuyu Otomasyon Sistemleri

Kategoriler

Metin Kutusu:
Metin Kutusu:
Metin Kutusu:
Metin Kutusu:

Sistemin ?al??mas?:

Kablosuz su depo sistemiyle , su depolar? ve su pompalara arada ne kadar mesafe olursa olsun? hi? kablo?? ?ekmeden, GSM Modem veya Radyo Modem ile haberle?me sa?layarak ?al??maktad?r. Sistemde bulunan?? depo i?erisindeki su miktar? kullan?c?n?n istedi?i seviyeye d???nce pompalar otomatik olarak ac?k?l?r ve depo doldu?u zaman otomatik olarak kapan?r. Ayr?ca insan m?dahalesi olmadan, Su yok, Termik att?, Enerji? yok ve depo g?venlik bilgileri istenilen cep telefonu numaralar?na SMS olarak g?nderilir.

Sistem gerek insan g?c? gerekse enerji tasarrufu sayesinde ?ok k?sa bir s?rede kendini amorti eder ve? hem enerji hem de su tasarrufu sa?lar.

??????????

Metin Kutusu: Metin Kutusu: Metin Kutusu: Metin Kutusu:

Sistemler

(0-312) 367 29 00 Pbx

? 2015 Askom Teknoloji ?r?nleri San. Tic. Ltd. ?ti T?m haklar? sakl?d?r.