Metin Kutusu: Metin Kutusu:
Metin Kutusu:
Metin Kutusu:
Metin Kutusu: Metin Kutusu: Metin Kutusu:

Merkezi Ezan ve Vaaz Sistemleri

Kategoriler

Metin Kutusu:
Metin Kutusu:
Metin Kutusu:
Metin Kutusu:

Sistemin Tan?m? ve Kullan?m Alanlar?

Sistem merkezde kullan?lan sabit merkez verici ile? m?ft?l??e ba?l? di?er camilere ses yay?n al?c?s? ile ezan ve vaaz yay?n? iletmek amac? ile kullan?l?r.

Sistemin ?zellikleri

Sistemle kullan?lan verici ve al?c? birimleri ?ifrelidir. D??ar?dan ba?ka yay?nlar?n girmesi m?mk?n de?ildir.

Merkez cami ?zerinden? g?nderilen ezan ?ifresi ses yay?n al?c?s? taraf?ndan kontrol edilir do?ru ?ifre ise ezan amplifikat?r? otomatik olarak a??l?r ezan okunur ve ezan bittikten sonra kapama ?ifresi g?nderilir ve ezan??? amplifikat?r? kapan?r. Sistem ?ifreli yap?ya sahip oldu?u i?in kesinlikle parazit ve g?r?lt? sesi vermez. Merkez cami ?zerinden? g?nderilen vaaz ?ifresi ses yay?n al?c?s? taraf?ndan kontrol edilir do?ru ?ifre ise vaaz aktif olur vaaz bittikten sonra kapama ?ifresi g?nderilir ve vaaz sistemi kapan?r.

Sistemin Kurulumu

Teknik personelimiz taraf?ndan sistemin kurulaca?? alan? co?rafi ve fiziki ko?ullar? incelenerek ?r?n ?e?itleri ve miktarlar? belirlenir. Belirtilen ihtiyaca g?re projelendirilir.? Sistem projeye uygun ?ekilde kurulur. Sistemde? kullan?lan ?r?nlerin dok?manlar? yetkili ki?ilere teslim edilir ve ilgili personele e?itim verilir.

??????????

 

 

 

 

Kablosuz Vericiler

Kablosuz Al?c?lar

Hoparl?rler

 

Metin Kutusu: Metin Kutusu: Metin Kutusu: Metin Kutusu: Metin Kutusu:

Sistemler

Metin Kutusu: Metin Kutusu:
Metin Kutusu:
Metin Kutusu: Metin Kutusu: Metin Kutusu: Metin Kutusu:

?r?nler

(0-312) 367 29 00 Pbx

? 2015 Askom Teknoloji ?r?nleri San. Tic. Ltd. ?ti T?m haklar? sakl?d?r.